Summer Love

חתונת קיץ

עד 300 אורחים בישיבה ועד 450 אורחים במסיבת חתונה

קיץ בגלריה, שילוב של גלריה לאירועים, המון אופי, מתווסף לקבלת פנים על הדק שלנו, חופת גזיבו נעימה, הכל על טהרת המדויק והאינטימי.

הגלריה - בית לאירועים.